سبزی تازه و خرد شده

اسفناج خام خرد شده بسته بندی

45,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی آش بسته بندی

45,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی پلو و کوکو بسته بندی

45,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی سوپ بسته بندی

45,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی قرمه خام بسته بندی

45,000 تومان
ناموجود

سبزی تازه و خرد شده

سبزی کوفته ودلمه

40,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

شوید تازه خرد شده بسته بندی

45,000 تومان