سبزیجات خام خرد شده و اماده

اسفناج خام خرد شده

25,000 تومان

سبزیجات خام خرد شده و اماده

سبزی اش بسته بندی یک کیلو

27,000 تومان

سبزیجات خام خرد شده و اماده

سبزی سوپ

27,000 تومان

سبزیجات خام خرد شده و اماده

سبزی قرمه خام

27,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سبزیجات خام خرد شده و اماده

سبزی کوفته ودلمه

20,000 تومان

سبزیجات خام خرد شده و اماده

شوید تازه خرد شده

27,000 تومان