سبزی تازه و خرد شده

اسفناج خام خرد شده

35,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی آش بسته بندی یک کیلویی

40,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی پلو یک کیلو بسته بندی

40,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی سوپ

40,000 تومان

سبزی تازه و خرد شده

سبزی قرمه خام

40,000 تومان

سبزی سرخ شده

سبزی قلیه سرخ شده

90,000 تومان
ناموجود

سبزی تازه و خرد شده

سبزی کوفته ودلمه

40,000 تومان