در انبار موجود نمی باشد

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

بادمجان سرخ شده

70,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

بادمجان کبابی

70,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

پوره گوجه فرنگی

60,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

کرفس سرخ شده ساده

60,000 تومان