ناموجود

فرنگی جات و صیفی جات

بادمجان سرخ شده یک کیلویی

85,000 تومان
ناموجود

فرنگی جات و صیفی جات

بادمجان کبابی یک کیلویی

85,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

باقالی کشاورزی پاک شده

60,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

برگ مو(سرکه نمکی)

70,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

پیاز داغ خلالی

130,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

پیاز داغ نگینی

130,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

ذرت نیم کیلویی

70,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

سیر داغ 100گرمی

50,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

سیر داغ 200 گرمی

100,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

کرفس سرخ شده ساده

80,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

لوبیا ابگوجه ای نیم کیلویی

80,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

لوبیا سبز سرخ شده ساده

80,000 تومان