فرنگی جات و صیفی جات

بادمجان سرخ شده یک کیلویی

95,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

بادمجان کبابی یک کیلویی

95,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

باقالی کشاورزی پاک شده

70,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

برگ مو(سرکه نمکی)

80,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

پیاز داغ خلالی

145,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

پیاز داغ نگینی

145,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

ذرت نیم کیلویی

80,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

سیر داغ 100گرمی

70,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

سیر داغ 200 گرمی

140,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

کرفس سرخ شده ساده

90,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

لوبیا ابگوجه ای نیم کیلویی

95,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات

لوبیا سبز سرخ شده ساده

90,000 تومان