در انبار موجود نمی باشد

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

بادمجان سرخ شده

70,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

بادمجان کبابی

70,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

پوره گوجه فرنگی

60,000 تومان

فرنگی جات و صیفی جات سرخ شده و نیمه اماده

کرفس سرخ شده ساده

60,000 تومان

محصولات سرخ شده اماده مصرف

لوبیا ابگوجه ای

60,000 تومان

محصولات سرخ شده اماده مصرف

لوبیا سبز سرخ شده ساده

60,000 تومان

محصولات سرخ شده اماده مصرف

مخلوط کرفس و نعناع جعفری

70,000 تومان

محصولات سرخ شده اماده مصرف

مواد کلم پلو

60,000 تومان

محصولات سرخ شده اماده مصرف

مواد هویج پلو

60,000 تومان