ترشی گوجه

70,000 تومان

ترشی مشهدی که با نام ترشی گوجه فرنگی هم شناخته می شود از ترشی های بسیار خوشمزه و اصیل ایرانی است،

دسته: