اسفناج خام خرد شده

25,000 تومان

  • سبزی اسفناج تازه و به روز
  • سبزیجات فریز شده نیستند و بصورت روزانه تهیه می شود
  • به صورت فله یک کیلویی موجود میباشد